Het zorgaanbod

  • Dagbesteding: voor de 18+ doelgroep die niet kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, een arbeidshandicap hebben en/of een zinvolle dagbesteding nodig hebben.Jij krijgt de gelegenheid om te werken aan zelfredzaamheid en het behouden van je vaardigheden, om zo een creatieve zinvolle invulling van de dag te hebben samen met je anderen. De groepsgrootte is afhankelijk van de behoeften en zal tussen 1 en 5 mensen zijn.
  • Groepsbegeleiding: voor kinderen van 6 t/m 12 en 13 t/m 17 jaar. In een kleine groep leren ze spelenderwijs samen aan doelen te werken. Er komt van alles aan bod zoals: samen spelen, samen delen, creatieve activiteiten, buitenspelen, koken en bakken, spelvormen, leren met geld om gaan, verkeersveiligheid, etc. Vooropstaat dat de cliënt plezier heeft in een duidelijk gestructureerde setting.
  • Individuele/ambulante begeleiding: voor kinderen en volwassenen die behoefte hebben aan persoonlijke aandacht, om te leren werken aan individuele leerdoelen, een nuttige dagstructuur, om sociaal en emotioneel te kunnen ontwikkelen. Voor diegene die het (tijdelijk) nodig hebben, om 1 op 1 weer te leren werken aan tal van vaardigheden, voordat er stapsgewijs weer naar groepsbegeleiding kan worden gewerkt.